Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
oesc;hiidenis. 63
Ij deze wijsheid gaf god hem ook rijk- J. d. w.
om en aanzien. Vervolgens vervulde
OMO de belofte aan zijnen vader gedaan,
ij liet den tempel bouwen, waartoe- de
'OUwftofFen, door david verzameld", ge-
ruikt werden; terwijl er een nog veel
'frooter voorraad, met eene menigte werk-
jeden en kunstenaars, van Tijrus, door het
terlof van den koning hiram (de bond-
genoot en vriend vhn david en Salomo)
werd aangevoerd. De heuvel Moria was de
jlaats in Jeruzalem, waar dit prachtige ge-
touw opgetrokken werd, dat in zeven en
en half jaren door tachtig duizend werklic-
en voltooid, en op eene ongemeen luister-
ijke wijze ingewijd zijnde, alles in pracht '
n fchoonheid te boven ging, waardoor
et elks bewondering aantrok
VI. Salomo verzeicerde, door eene ^üj^jij
ijze regering en gemaakte verbonden
®et eo roem
Indere volken, de rust aan zijn land , en^en ^'an «a-
loei aan zijne onderdanen. Hii verfierde°"
'Jeruzalem nog meer, dan ïijn vader gedaan
ad. Zijne wijsheid en de pracht van zijn
of werd zoo beroemd, dat vreemdiiin_gen
van wisten te fpreken, waardoor eene
oningin uit Arahié bewogen v/erd, zelve
aar Jeruzalem te reizen, om er oor - en
oggetuige van te worden; maar toen ook
erzekerde, dat de uitkomst van hetgene zij
ehoord en gezien had, hare verwachting
og verre overtrof.
Salomo bragt niet alleen allen luister ,^
•1 den openlijken eerdienst, maar was zelve
ok ten godsdienstig man. Eei.en geruimen
tijd
(♦) I Kon. II. VS. 12. - IX.