Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
60
BIJBELSCHE

j. d. w..erken,de h? zijne misdappen, betreurde de-
34^5, zeiven haitelijk, en maakte goed, hergenc
hierdoor bedorven was, zoo veel hij kon.
Ten bl^k van zijne liefde voor den gods-
dienst, had hij een plan beraamd, en daar-
toe reeds yele bouwftoffen verzameld, om,
in plaats van den beweegbaren Taberna-
kel, een vast gebouw voor den openbaren^
godsdienst, te Jeruzalem te (lichten, —
de gedurige oorlogen , daar hij in gewik-
keld \Vas , beiemmerden de uitvoering hier-
van ; weshalve hij, op goddelijken last, dit
aan zijnen zoon salomo aanbeval,
David was een uitmuntend dichter, ia
zelfs een profeet; waarvan ziinè overgeble-
vene Pfalmen 'getuigen; \ü dezelven heer-
fchen de edelfte gevoelen« van godsvrucht
en heldenmoed, de fchoonfte uitzigten in
de toekomst, terwijl dit alles uitgedrukt is
in de fraaifte bewoordingen, öiet de vlugt
van eene edele en zoctvloeijende dicht-
kunst (♦).
Salomo V. Salojmo werd in zijnes vaders plaats
woratko-^QiiiHg^ vindende, bij zijne komst tot den
bouwr throou, alles in rust en vrede, welke hij
den tem- nog meer zocht te bevestigen door een hu-
weli-ik met de dochter vau den Egjptifchen
koning. Zijn eerfte gebed tot god was,
J. 2984. om in alle gevalkn wijsheid te mogen be-
zitten; deze kreeg hij in eenen uitgebrei-
deh zin en gaf hier\^n reeds een verwon-
derenswaardig blijk in de uitfpraak van een
vonnis over eene zaak, welke zeer moegelijk
cn onmogelijk om te beflisf^ai fcheen. —
T^ij
1 Sam.^Vin. X Chron. XVII.