Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
w
60 BIJBELSCHE
j. d. w.uit. Saul en DAVID hadden beiden hun-
»924- jien aanhang, en hoe meer de eerfte een
onderdrukker werd, hoe meer de laatfte in
aai^iien cn manCchappen won, met welken hij
eene en andere gewigtige overwinning voor
de Isra'eliun behaalde. Saul ging echter
voort om d a v i d te vervolgen , die een
en andermaal gelegenheid had, om saui^
van het leven te berooven; maar liever ver-
koos te vlugten, (nu eens op eene ver-
borgene plaats in het land, nu eens buiten-
lands) dan den koning te döoden.
In eenen volgenden veldflag tegen de Fili-
flijnen, fneuvelden saul en jonathan,
hetwelke üavid met de grootfte droefheid
vervulde , bij welke gelegenheid hij een
treffend treuraicht opftelde (♦;.
Davi» III. David werd terftond door den ftam
wordt kê-j 0 p A ^ als koning erkend, terwijl de ove«
"'jf i^j^i. Hammen, j i s e o s É t H, een' zoon van 3
( 'saul, aanftclden. Dit duurde flech s ze-
ven jaren , want ,een burgtrkrijg ontftaan-
de, werd jisboseth gedood en dav11>
tot koning over het ganfche volk verko-
zen. David verdiende dezen, naam met
regt, het gedeelte van Jeruzalem, de heu/-
vel Sion, welke tot hiertoe in de magt der
Jebufitcn geweest was, veroverde hij en bragt
de ark des verbonds derwaaids; bouwde
voor dezelve een huis, en in deszelfs nabij-
heid voor zich een paleis. Vervolgens
zettede hij aan den openigken godsdienst,
door zang cn fpel, meer luisier bij en
de' ftaatsmrigting werd hervormd; hij voer-
de met roem vele gelukkige oorlogen te-
gen
(*) i Sm. XIX-XXX.