Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHiefDENIS.
59
I anzienlijkde overwinningen op de Moabi- T- W«
en^ Arnmoniten txi EdomïUn behaalde, ii^
Mevvelke zijn zoon jonathan altijd naast
! :ijne zijde ftreed, en zich dapper hield.
Door zijne troonsbeklimming hoogmoedig
j geworden, vergdt hij de ware deugvlzaam-
leid van gedrag, was ongehoorzaam aan
■^OD, die hem bevolen had ^ om de erfvijan-
den der Israêliteii^ de AmaUklten^ uit te
;roeijen , hetgene» hij flcchts gedeeltelijk deed,
.^n zich zeiven hier bij verrekte. Samucl
naakte hem daarom ook bekeed, dat de,
ïoonsopvolging niet in zijn . geflacht zou
. )laats hebben, ja zelfs een ander, nog bij
Hriin leven, tot koning zoude worden aan-
jefleld. Jn de daad voer samucl voort,
om d a v i d , den zoon van isai uit den ftam
■ j u D A 5 op het onverwachtst, in het geheim ,
ttot koning te zalven ( ♦ ).
j n. Saul verviel, kort daarna, in eene Onmsten
'hevige zwaarmoedigheid. Hierdoor kwam lus^p^ljg^^*
;^AviD aan het hof, en herfleide den ko-sAUL ett
;ming met zijne kunst in de zang - en fpeel-oAviD,
"Ikunde, waardoor, gelijk ook door de be-
; zorgde overwinning op de Filiftijnen^ als
eeh gevolg van het veifiaan van goliath,
pavid zoo zeer bij saul in achting kwam,
Idat hij hem zijne dochter tot vrouw gaf.
jWeldra nam dit, echter, eene ongunstige
iwending, en david moevSt voor saui^
vlugten, terwijl deszelfs zoon jonathan
met david eene vriendfchap mnakte, en
aan hem betoonde, waarvan men nooit l
voofbeeld vond,
5 Hierdoor zag het er iij het land niet best c
i uit.
(•) I Sam. IX-XVIIL