Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 B IJ B E L S C H K
T. d.
aPH—
V IJ F D E T IJ D V A K.
\
Van SAUL tot 2EDEKIA; of van den ctr^
flcn koning der Israeliten tot aan dc
Vfegvaering in de Babylonifche j
gevangenis*
'Behelzende bijna vijf eeuwen*^ ;

Jaren der ^i-ereli 0924—3419. Voor de
geboorte vä« c iiaiSTUs 1079—584«
SaitlT. SamuSl had tot nog toe den eisch
de e-rfteyan het Israèlitifche.\o\k^ om eenen koningi
,1 jTaVi"^^^^^ hebben, niet ingewilligd, om dat hij dit
^ teif fti'ijdig vond mi&t hunne ftaatsinrigting ^
welke eene Gödsregering was, ^— Daar
j|j/ god, echter, sTclve aafi samuöl beval oni
des volks begeerte te vervtillen, zoo zalfde
r, (naar Ane gewoonte dier tijden) hij eenen
f ' fchoonen, wclgemaakten en rijzigen jonge^
ling, tot koning, welks naam saul was
Deze was eerst in het geheim tot dien post
aangefteld, maar zich door eene bijzonder®
dapperheid'bebbende doen^urtmunten, werd?
hij ook door het volk, als hunnen eerftei^
koning erkend. —- Hij deed in de daad veel
\ tot welzijn van het vaderland, daar hij de
.. aan"
i«;
J