Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
• OESCHIEDENIS. II?
daden aankwam. Zeer ge'chikt waren de J
wetten, die god aan Lrocl berekend
naar hunne behoeften; naar iiet land waar ^
zij zoiidpii wonen, én de volken, waar-
mede zij te doen ha idcn. — Alles liep ech-
ter Uit op de bewaring van de kennis des
êenigen vfarc- g o u s.
4. Het regt, dat de hra'liUn hadden
om Kamün in te nemen, laat zich best
verkeren uit de -^vlize, en voor ons dik-
werf verborgene, oogmerken van goo, die
de uitroeliing der Kanaäniten bevolen had,
wejiciïs hunne ondeugden; terwijl het regt
des oorlogs toen medebragt, om alle ove?»
wonnenwi van het leven tc beroovea.
VRAGEN
■Betrefende de gemengde aanmerkingen over
de gefchiedenis vc^ het vierde tijdvak*
ƒ
I. Hoe ontwikkelt zich in dit tijdflip het
3oel van god met het israelitilche volk ,, en
)m welke redeïien moesten zij zoo lang in
Ie woestijn blijven?
fi. Was GOD niet, op eene bijzondere
wiize, het eenigfte opperhoofd van Isra // —
Wat moest hen daar van overtuigenj:n hoe
aoemt men deze wiize van befturing?
3. Waaruit blijkt de gepastheid van den
Godsdienst, en de Wetten der Israeliten^
^n welke was de grondOag-van dij beide?
^ 4. Wat regt hadden de Urailiten ©ra
Kanaan te veroveren?
D 5 VIJF.