Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page

txjbelsche
JOZEF, — hunne wonderbare verlosfinguit
tsos— Egypte^,— de wetgeving en andere won-
deren in de woestijn, moesten hen van
deze waarheid, dat god hun Kom 'g was^
volkomen overtuigen. — God was hun ee-
ltige beftuurder en regent, van welken zij
in alle gevallen bevelen, riad en hulp moes-
ten vragen. Mozes was dus alleen de
overbrenger, de uitvoerder der wetten, door
god' gegeven; — hii was niet zoo zeec
hun .oppcrht.ofd, maar liever de (prckeij.
tus'chrn god en Isra L — Deze wijze vaa
beltiiring noemt men de Godsrcgcring j
( Thcocrutie^ )
repast 3. Uit dit oogpunt moet men ook dei]
deifoods Godsdienst en de Wttren der Is^
di^. st'en ^'StrV//^;? befdiouwen, om van derzelver ge-
de wctte_ pastheid overtuigd te worden. De Gods-
dienst was grootendeels met zinnelijke pleg-
tigheden vervutd, om de Israêliten eenii
grootsch denkbeeld van god te gevenj
(De Koningen in het oosten {^zië) wer-
den met den grootften eerbied vereerd.),
God was hun Koning, daarom*was er een
groote ftaat van Priesters en Ltviten^ die
als ?ijnc (taatsdienaars konden aangemerkt
wonlcn. De ark des verbonds was een zin
ncbecid van goos grootheid, d.rhalve moest
daartoe eerie prac'>tiee verblijfplaats zijn, dat
wus de Tabernakel. Hadden de ^Heide*
nen eene menigte van feestdagen: opdat de
hra'-Uten hierdoor nift tot afgoderij ver-
leid zouden worden, gaf god hun ook eene:
Bienigte van plcj^tige da^en van ofFeran*
den. — Dan., er werd echter niet vergeten,
om hun onder het oog te brengen, dat het
ïïieest op de zuiverheid van-denktrant en
da-