Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ge'schiïdenis, 55
« j. d. w.
2924.
i
'/cemengdê- aanmerkingen.
wr dc gefchicdcnis van het vierde tijdvak»
i. In dit tijdvak ontwikkelt zich het doel omwik»
rm god met het hraïlitijche volk meer
neer. De afzonderüig, in het vorige tijd-^e^k'^nift
j^ak 5 met een enkel geOacht bi'gonneji, de Uraï-
j vordt niet alleen voortgezet, maar ook'""*'
litgcftrekt tot een geheel volk, om, door
letzelve, de kennis van den wuren god te
}ewarcn. Door ; een veertigjarig verblijf
n de woestyn moesten dc hraUiten tot dit
jroote oogmerk ^efchikt gemaakt, cn als
en bijzonder volk gevormd worden. —
•Eij wareH, uit Egypte komende, door tie
flavernij nog te bloohartig om de Kanaani*
ten met dapperheid te kunnen overmecste-
fcn, daarom kwamen zij niet terfiond in
iat land. Daarenboven'moesten zij, door
')ndcrrcheidene ontmoetingen, van dc afgo- v
lerij afgefchrikt, en op de Icennis van "den
■ enigen god opmerkzaam gemaakt worden;
iiaar zij niet alleen deze kennis moesten
ïcwaren, maar ook de fiamvaders zouden
opleveren van den Zaligmaker, weshalve
Ik volk bij de bewaring en vorming der
-'Uraèlittn belang had.
' '2. Om deze redenen moesten zij god deqods*
sefchouwen ais hunnen bijzonderen ^„^^^^"dc
^liet in eenen algemeenen zin met alle
fchen; maar op «ene wijze, zoo als bij geep^i».
Volk plaats vond. De roeping van hunnen
voorvader a^rahaj^i , — dc lotgevallen van
D 4 JO"
É