Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
• eschiedïniï.
53
heen zij moesten trekken? — Van waar J-'d.w.
kregen zij fpijs en drank?
IV". Wie had nuhetbcfi:uurover/xr<t«7f—
i Hoe ontvingen zij hunne wetten, en wat
behelsden die? — Vervielen zij ook tot af-
1 goderij, wat was daar het gevolg.van ? —
ÏWaar en door wien" werd de openlijke eer-
dienst aan con verrigt?
V. Hoe lang bleven de Lrntliten in de
pcwoestijn, hoe gedroegm zij zich hier, en
|wat was liet gevolg ? — Kwamen m o z e s en
AaoN ook in Kanaan?
VI. Wat hadden de door mozbs gezon-
dene verfpieders berigt ? — Wie weiger-
jlen den doortogt? — Wat werd eerst
[rerovtrd, en aan wat dammen verdeeld ?
VII. Wat deed mozes nog voor het
aatst? ~ Waar ftierf hij, en waar was
^Ijn graf? — Bezat mozes groote verdien-
'ien, en waarin? ■
VIII. Wat was het eerfte werk van jo»
.ua? — Hoe kwamen zij in Kanaan? —
'j&ing de verovering gemakkelijk ? — Hoe
perd het overwonaeir land verdeeld ? — Wac
eed josLTA voor zijnen dood?
IX. Waarin waren gods beloften nu
ervuld? — Hoe was de regering na jo-
|ua's dood? - Waren alle Kanadniten
i^erwonnen? — Wat gevolg had dit?
f X- Wanneer werd er een opperhoofd aan*
, cfteld, en hoe noemde men dien ? - Wie
, 'as de eerfte Regter ? — Wie was d e b o-
:a? - War deedciOEON? - Wat viel
jé in ziinen tijd met r u r h voor ? - Wat
; eed abimelech , de zo >n van oideon ?
i XI Wat is er merkwaardig in de gefchie-
inis vanjErTA?— Wat man was smsoN? —
D 3 Detd