Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJBKLSCHE
J. i. W. den eeuw der Hehreeuwfche dichtkunde
uit. — De zangftukken viu mirjam en
debora zijn een bewijs, hoe dè dichtkunde
algemeen, ja zelfs van vrouwen, beoefend
werd. — Het volksonderwijs werd meer
en meer gt regeld, — dit was bijzondef
aan de Levittn aanbevolen, en s a m u ê r,
ftelde in, of verbeterde overal de Scholen
der Profeten , in dewelke , behalve de
zang- en fpeelkunde, vooral ook de kennis
van den Godsdienst geleerd werd.
VRAGEN
Betreffende het yierde tijdvak der Bij-
beifêhe Gefchiedenis»
I. Wat* verlangen Jiad de onderdrukkin,
in Egypte bij de Isrculiten veroorzaakt? —
Wie vervulde dien wensch? — Wannee
werd MOZES geroepen ? — Waardoor hiel
den zijne tegenbedenkingen op? — Wi
kreeg hij ter hulp?
II. Wat deden mozes en aarow Ik
eerst? — Wat deden zij om den Konia
te bewegen, en waardeer gelukte dit? -
Hoe groot was het gi-tal der Israëliten ? ■
Hoe en waar heen trokken zij uit?
III. Wat deeid farao, na dat de Israë,
ten uitgetrokken waren? — Hoe ging b
met de Israeliten, hoe ging het met f.
«Aö ? — Hoe wisten de israilitcn, waa
he(