Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 51
elfs tot de gruwelijkfle en vvellustigfte T. W.
"iaort. De ware Godsdienst bleef, ech-j^'j^f
er, bewaard, de groote menigte Priesters
• n Lcviten was 'hier zeer nuttig toe. Vele
>ravé Regters, en vooral de deugdzanïe
i amü'êL, die ook een Profeet was, waar-
schuwden -het volk ten fterkften daar te-
n, cn zochten hen er af te brengen. — *
'i^e zeden werden, door het voorbeeld der
ancaniten, en door de afgoderij, die zelfs
ideugd vorderde, nog meer verergerd. —
de woe^jn , maar nog meer naderhand,
g men wel eens de' treurigfte blijken van
Ilust, moord, brooddronkenheid en an-
r'^ ondeugden. -
XIV. De kunften ftonden in dit tijdvak To^ffsnd
hoog aanzien bij de Joden. Hetgene kun-
in Egypte geleerd hadden, werd nader- ""en-
nd nog beoefend. In de woestijn kwam fchtppen.
,n dit reeds te pas bij het jnaken van
'm Tabernakel, die onder het opzigt van
^jjee groote kunftenaars, oholiab en be-
leël vervaardigd werd, — de beeld-
w- fchilder- en teekenkunst, de tapijt-
i|i}everij, het bewerken der metalen, en,
fnijden der edelgefteenten, moest hier-
in aanmerking komen. Naderhand maak-
de inwoning in Kanaan, en de'hieruit
gende behoeften het noodzakelijk, dat
e kunften bekend en beoefend ble-
5e wetenfchappen werden geenszins ver-
®rloosd, — de vaderlandlche gefchie-
ajiis werd nu reeds meer geregeld befchre-
, waarvan het boek j o s u a , r i g t e-
K N, en de boeken van s a m u ë l bewijzen
ojeveren. rr Dit tijdvak jaaaKte dc gou-
D a dea