Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
« E S C H ï E t) E N I I. 49
aren, en door jaïr, die twee en twintig j. d^tf.
aren regeerde ^ * ). ,
XL De braditen^ achttien jaren van de ^rervoig
immomten gekweld zijnde, werd j e p h t a cier e«-
iiun verlosfer, die de onvoorzigtigheid iiaa b urrenis-
)m eene roekelooze gelofte te doen, en Jj";"
aardoor het onheil zijner eenigfte doch- rrf«
:r bevorderde. Op dezen volgde-n e n-
ON^ ELON en ABOON. — Voorts op
ene gewelddadige wijze door de Filijiij*
ien aangevallen cn gekweld zijnde, kwam
le beruchte simson, als held, opdagen:
eze was beroemd wegens eene bu tenge-
rone ligchaamskracht , waardoor hij Ve-
: dingen deed, die bijna on^nogelijk fche-
!n. Daar simson niet naauwgezet in
en godsdienst, van geen deugdzaam ge-
!rag, en aan den wellust overgegeven'
as, kwam hg eindelijk in de magt der
iUflijnen^ op welken hij echter, door zij-
m dood, eene groote overwmiJig be*
ialde.
jNa siMsON volgde de Hoogepriester
^i, die tevens Regter was; hij berispte
fine ondeugende zonen niet, weshalve
}] GOhS ongenoegen over zich berokkende.
h Filiftijncn vielen in het land, dooddea
^ne zoons, en namen de ark des verbonds
3ede. — Eli, dit hoorende, fchrik-
1 zoodanig, dat hij achterover Tiel ea
fcrf(t).
Xll. In den tijd van eli was samuSl samuPi.
lboren, die in zijne jeugd reeds (lerke wordt rig-
jwijzen van braafheid gaf, en opgcbragt
D werd "" «Vc'
li^ig der
(♦) Richt. III-TX. en het boek KVlUm
üt) RiciiE.^X^ XYio