Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4.8 BIJSELSCHK
j. d.W. X. Zoo dikwerf er een vijandelijke aan*
so^r plaats had, kozen de Israeliten zich ee-
'Aiïiftei bekwamen man uit hun midden, die
liug*" van tevens opperbeftuurder en legerhoofd was,
Siignri. en den naam van Rigter droeg. — Oth-^
Kiël, uit het geflacht van ka leb, was
de eerfle, die de Isra Uten verloste uit de
" j. ïspö. magt des konings van Mcfopotamiê, —
waar na hii nog' veertig jaar in het beduur
bleef. Hier op achttien jaren gezucht
hebbende onder het juk van eglon, een
koning der Moahiten, werden zij hier van
door ehud bevrijd. — Samcar overwon
zes honderd Filiflijnen. Naderhand werden
de Israeliten , zelfs onder het. beleid van
de heldin d e b o r a , verlost van den over-
last van jabin; wäarop eene rust van
veertig jaren volgde.
Gideon, een jong, maar dapper en
.deugdzaam man, werd zoo door.god ge-
holpen, dat hij, met flechts driehonderd
mannen, eene vo)komene overwinning op
de Midianiten en Amalekiten behaalde. —
In dezen tijd kwam r ir t h , eene Moabiti'
fehe weduw, met hare joodfche fchoon-
moeder in het joodfche land; nam den
Godsdienst der joden aan en hertrouwde
hier aan b o a z , uit welks geflacht d a y i d
voortkwam. — Gideon bezorgde aart Tiet
' land eene vrijheid van veertig jaren, en
weigerde het aanbod om de regering erflijk
in zijn gcflacht te hebben. — Na zijnen
dood wierp zijn zoon abimelech zich
tot befbuurder van het volk op, welka,
een ondeugend man en dwingeland zynde,
flechts drie jaren regeerde en opgevolgd
werd door thola, welke drieëntwintig
ja-