Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCUlCDENIS.
aan Hein 5 — en ftierf oud zijnde honderd T. d. Wé
en tien jaren (»). 'Jf
IX, Gods beloften, aan abraham
gedaan, aan jakob herhaald, waren thans
vcrvuld; hunne nakomelingen woonden />»/» n»
in het welgelegen , vruchtbaar Katiaan,
niet raeer, als omzwervende herders, maar^u°A,
als een gevestigd volk.
Na josua's dood was er geen algemeen
opperhoofd, of plaatsbekleedef van god,
dan de Hoogepriester; elke (tam werd
door zijne oudften befluurd. Spoedig kWam
er, echter, eenige onrust opdagen. Alle
de Kanaäniten waren niet te ondergebragt}
velen woonden nog aan de oevers der
middcllandfche Zes, en op andere grenzen,
waar onder de magtige Filiflijntn; — een
gedeelte van Jeruzalem zelfs was nog ia
handen der Jebufiten. — God had, echter,
! de geheftle uitroeijing, van dit afgodisch ze«
1 deloos volk bevolen; j o s u a had, we-
gens ouderdom, dat werk niet kunnen
voortzetten, m?ar evenwel aan eiken ilara
I aangeraden, om er mede voort te varen. —
i Behalve de (lam j u d a en s i m e o n was
! niemand daar toe gewillig, ia verfcheidene
(lammen maakten zelfs een verdrag met de
Kanaäniitn, hetgene veroorzaakte, dat z^
I naderhand door hun aangevallen zijnde, d«
I treuriglte gevolgen van hunne ongehoor-
' xaamheid ondervonden; waai' van nog wel
de ergfte was, dat zij, door bun voor-
beeld , tot afgoderij en ondeugd verleid
Werden (f).
x<
(♦) Het boek josüa,
(t; Richt. I—III.