Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 BiJBBLSCHiS
J.d.w.welke te fug gekomen zijnde, deed liet
6sot— igggj. (jQQr (Je Jordetan trekken, in welke j
door een wonderwerk van g 0 ö; eene
droogte gemaakt was. — Welk wonder
reeds eenen grooten fclirik onder de inwo-
ners van Kanaan verfpreidde, — Het eten
van het manna hield nu op, de hraïlUett
werden bcfnedenj en vierden het Paascli-
feest.
Voorts was josua gelukkig in de vero-
vering van het land; te Jericho vielen,
dooT G O D s magt de muren met eene
. aardbeving om; — en door het fchrander
Overleg van josua werd de ftad Ai ook
weldra vermeesterd. In eenen geduchten
Veldflag behaalde hij eerie overwinning op
V«f vorften, die zich zamen tegen hem ver-
bonden hadden, hetgene aan de overigen
niet weinig den moed benam, zoo dat j o-
s ü A in korten ■ tijd de meeste plaatfen in
ziine magt, en eenendertig koningen/over-
wonnen had.
Nu Verdeelde hij dit overwonnen land,
bij het lot, aan de overige halve ftam van
manasse en de negen (lammen as er,
i«al>HTALi, ZEBULON, ISSASCH^Rj,
ephraim^ dan, benjamin, JUD*A
en simeon; terwijl van de ftam lf,v!
in eiken ftam een gedeelte Werd ingelijfd,
om overal onderwijs in den Godsdienst en
de landswetten te geven, en bij beurten den
eerffdienst in den Tabernakel (die te siLo,
midden in het land, geplaatst werd) waar
te nemen.
j«iBA Josua herinnerde, kort Voor zijnen dood,
•erft. jgj, isra'clleren aan gods betoonde hulp en
Ji»'''zegen j vermaande hen tot gehoorzaamheid