Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
44 SIJBELSCHB
j. d. w. mogelijkheid om het in te nemen, (of-
fchoon jozuA en kaleb dat eenigzins
verzachteden ) gegeven hadden.
Veertig jaren in deze woeftijn rondge-
zworven hebbende, wilde mozes nu gaar-
ne terftond van Kades naar Kanaan trek-
ken. — De Moabiten, hun Óen doortogt
weigerende, moesten zij eenen omweg ma-
ken , met grooten tegenzin van het volk. —
Nu weder met andere vorsten te doen
krijgende, di^ hen insgelijks niet wilden
laten doortrekken ,■ verüoegen zij twee
derzelven , roet name s i h o n en o g. Ee-
he krijgslist der Midianiten, die de Israc-^
liten door ontucht wilden iederven, be-
rokkende eene groote ramp en fterfte on-
der Israel, na dat een ander middel, om hen
door zekeren bileam te vloeken, mislukt
was. Naderhand echter werden de Mïdia-i
tjiten overw^onnen, en nu had mozes het
land ten g,osten van de Jordaan (het over
Jordaanfche genoemd ) reeds ingeno-
men, weshalve hij hetzelve ook toedeelde
san de (lammen van rüben en gad en aan de
helft der ftam van m a n a s s e ; onder voor-
waarde, echter, dat zij met de overige (lam-
men over de Jordaan trekken en het land
zouden helpen vermeesteren (*)r.
Dood en VII, M O z E s gevoelende zijn einde na-»
fteri''van » de harteliikfte vermanin-
Moz»^!" gen aan zijn volk, dat hij veertig jaren
geleid en geregeerd had;- en offchoon hij
reeds voorheen zeventig regenten over de
flammen had aangedeld, die voor als nog
in het beftuur bleven, verkoos hij, echter,
daar
(•) Numeri XXYII-XXXIII,