Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDINI S.
45
Ice de verbondsark (een zinnelijk teeken der
Godheid) geplaatst en de eeredienst door
eene menigte priesters werd waargenomen,
van welken a ä n. o n het hoofd of de Hoo-
gepriester was ( '
V. De Israeliten bleven eenen langen
t'yd j in deze woeltijn van ^rabie omzvver»
ven, en legerden zich dan hier, dan daar,
hoedanige legerplaatfen er zevenendertig
bekend zijn. — Het volk maakte zich ver-
fcheidene reizen, ja tot titn malen toe, aan
opfland en wantrouwen jegens god fchul-
dig, hetgene den eenen tijd zwaarder geflraft
werd, dan den anderèn; echter had het drt
gevolg, dat niemand, die, boven de twin-
tig jaren oud, uit Egypte getrokken was,
in Kanafln komen, maar datze allen in de-
ze woelUjn fterven zouden, behalve j o-
sua en KALEB, die als verfpieders zich
braaf gedragen, en het morrende volk beter
onderrigt hadden, dan hunne makkers,
M o z E s cn A ä R o N hadden zelfs de zwak-
heid , om zóó niet op god te betrou-
wen , als hun in betrekking van voorgangers
betaamde. — Geen hunner is dus ook in
Kanaan gekomen; aSron ftierf kort na
dit geval, oud zijnde honderd en drieëntwin-
tig jaren, terwijl zijn zoon eleSzar we-
der Hoogepriester werd (f).
VI. Mozes had reeds voor eenigen tijd
verfpieders naar Kanaan gezonden, die een
blijk van de vruchtbaarheid van dat land me-
degenomen ; maar een ongnnrtig bei'igt van de
mo-
450»—
1924.
Wantron-
wen (!er
Israilhem
en gevolg«
Ken g«,
dceire v^lï
vtrover4
en ver»
deel^f
Exod. xviir—XL, en Uvitieui,
(t) {iuweri X-XXVI,