Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 b xj b e l s c h k
% A. W. eenen vijandigen aanval van den vorst ama-
Mjlr" ^^^ weren, trok het volk naar den
berg Si net, en floeg daar zijn leger neer,
het verblijf houdende in tenten, gelijk aan
die, waar in de herders altijd woonden ( ♦
Wetgt- IV. Mozes tot nog toe alleen het volk,
iin als regent, in den naam van god beftuurd
hebbende. Helde nu, op raad van zijnen
fchoonvader jethro, die hem bezocht,
eenige bekwame minnen aan, welke on-
der zijn opzigt in zaken van minder ge-
wigt het regt uitfpraken, —
De Israeliten, nu een afzonderlijk volk
«ullende uitmaken, ontvingen, onder zeer
ontzag inboezemende teekenen, hunne grond-
wet van Godsdienst en ftaat. Hier door wa-
ren zij zoo getroffen, dat zij verzochten,
»10zes mogt toch hen, in gods naam,
de wetten bekend maken; hetgene hun toe-
jeftaan werd. Weldra vergaten zij, echter,
dien indruk zoodanig, dat zij bij de afwe-
zigheid van MOZES tot eene foort vaii
£gyptifche afgoderij vervielen, waar door
de verontwaardiging van mozes en het
ongenoegen van god veuoorzaakt werd;
na dat de voornaamfte aanleggers geftraft
waren, beloofde god, op mozes voorbe-
de, weder zijne gunst aan het volk.
Dnar op werden de wetten, beftaande in
«edelijke, burgerlijke en dezulken, die op
den uitwendigen Godsdienst betrekking had-
den , aan het volk bekeiid gemaakt, — tot
welk einde men ook eene prachtige, en
raar die ti,idcn kundige, kostbare tent
^Tabernakel genoemd} oprigtte, in wel-
ke
Exod. XTV-XVII.