Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
G15CHIKDXNI9. ^t
verdeeld waren in twaalf ftammen, dra- y. w.
gende de namen der Zonen van takob^sos-
cn JOZEF welke de hoofden dezer ftam-
men geweest waren
III. Faeaö, te vergeefs op de te rug^oweraK
komst der hraclitm wachtende, zette hen ra^iu^l^^
met zijn leger na. De Isracliten zich nuiudewoe-
vlak voor den boezem der roode zee (^of A
rabifchc zee^ bevindentfe, zagen door den
zeiven heen eene droogte gemaakt, na dat
MCfzES zijn ftaf, op gods bevel, had opge-
heven 5 hier gingen zij droogvoets door, ter-
wijl het Egyptifchc leger naauwelijks daar
^ in getreden was, of het werd door het wa-
'ïer bedekt cn dus vernield; waar door da
Israëliërs zich op eens van hunne vervol-
gers verlo§i zagen.
Voorts ,zctteden de Israëliërs hunnen togt
voort, hier in voorgegaan door eene wolk,
-die hen 's daags tegen de hitte en het ftof
beveiligde, en 's nachfs door een helder
weerlicht verlichtede. Offchoon zij in de-
ze wotftijii goede weiden voor hun' vee von-
den, was het niet mogelijk, om dagelijks
vóór zoo vele menfchen levensmiddelen te
verkrijgen. — God zorgde, dat zij daarom
^ alle morgens op de ftruiken eene zekere
foort van fpijs vonden, zoet van fmaak, en
naar koriander-zaad gelijkende, hetgene zij
manna noemden. — De bronnen leverden
hun water om te drinken op, cn indien het
.zelve'ontbrak, of niet goed was, verfchafte
i | god aan mo^es de magt, om het op eeno
wonderdadige wijze te verichaffen.
Na reeds genoodzaakt geweest te zijn onr
C 5 eencQ
i c:) Exod. vii-xui.
É