Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 BIJBELSCHE
1. a. w, broeders het hun opgedragen werk aanvaar-
«9H
den (»).
uitto« II. Mozks en A^aaoN, die alles op,
der Iirul- GODS bevel volbragten, vervoegden zich
httK uit bij den £gyptifchen koning, met verzoek
om de hratlitcn uit zijn land te laten gaan ,
ten einde ter eere van hunnen god een feest -
te vieren in de woeftijn. De koning wei-,
gerde dit niet alleen, maar onderdrukte na l
dien tijd de IsraèlHen mcêrJ Mozes,
en aSron deden nu eenige wonderen, ;
om den koning van den Goddelijken last te t
overtuigen, w^ar door hij, echter, niet gJ- s
-noeg getroffen werd; of, om dat zijne go> ,1
chelaars iets dergelijks fchenen na te doen, <
of omdat met het .ophouden der plaag zjne )
overtuiging ook ophield.
Een tiende plaag, echter, waar door alleit
oudfte zonen der Egyptenaren ftierven, h
was het middel dat men hen zelfs fmetkte,;
om hoe eer hoe liever te vertrekken. — De ;
» Israèliten hielden eerst nog in den avondji
eenen maaltijd, waai? bij ftaande een lam'!
. ^ gegeten werd, hetgene naderhand ter ge-|
* ' dachtenis van dit voorval jaarlyks herhaaldj;
en pafcha genaemd werd; daar op trokkeB|:!
zij, al hel hunne en eenen grooten voorraad
medenemende, nog in den nacht weg,^
j. »so»? naar den ingang cener nabljgelegenc woe-
ftijn.
Het getal 4er uitgetrokkenen beliep ruim^
twee milioenen, voorzeker een» aanzienlijk'
ke vermeerdering in twee honderd en tieai
jaren, gedurende welken tijd de Jsraèli-
ten in Ëgypte gewoond hadden, en die nui
^ • ■• ver*
(*} Exod. II, aa-Yli. i
I,