Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
j é. w.
350« ~
VIERDE TIJDVAK.
Van M O 7. E s /O/ s A u L; ef van het begin
der afzondering van het Israëlitifche Volk,
tot op hunnen eer ft en koning,
Behelzende ruim vier eeuwen.
"jferen der wereld 2508—29*4. Voor de gt'
hoor te van Christus 1495—1079.
D oor de geweldige en (leeds toene- Moz««
mende onderdrukking der hrailitenm -^„"'Z'-^epen^'
f^e WIS er een groot verlangen by hen ant-,ot ver.
laan naar verlosfing. — God zelve ver-losfer der
vulde dezen wensch, en gaf aan m o z e s ,
ia dat hij nu 40 jaren in Arabie geweest
^vas, bïvel, om naar Egypte te rug te kee-
■en, en de verlosfer zijner volksgenootea
e worden. — Dit bevel, op eene zeer veel
ndruk makende wijze, aan mozes gege-
ren, deed hem, na eenige bedenkingen,
ivelke door de belofte van gods magt en
tenen medehelper,, opgelost werden, ter-
iond gehoorzamen. — Met vrouw en kind,
iet welk onder weg befneden werd trok
ly naar Egypte te rug, terwijl zijn bróeder
iSron hem te gemoet kv/am; zijnde de-
te de beloofde niedehelper, waar op dc
C4 broe-