Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
nings vond dit kind, noemde het mo^^ j.d.W»
s, nam zijné eigene moeder tot zoogfter
, liet hetzelve opvoeden, als een ko- '
igszoon, en in veie wetenfchappen on-
wijzen. Toen mozes 40 jaren oud
j, toonde hij, dat er Israclitiich bloed
zijne aderen ftroomde. Hy kon de on-
drukking zijner landgenooten niet zien,
floeg zelfs, in drift, een' wreerien E^yptC"
ir dood. Dit deed hem vlugicn naar Mi-
n (in Arabiè; ^ hier bleef hy eenen ge-
nen lijd bijeenen priester jETHiuT, trouvv-
met deszelfs dochter, en leidde een her-
ijk leven, tot dat hij tot belangrijker
ie geroepen werd ( *
|1V. De kunften waren in het begin van Toe«a4
tijdvak niet zeer uitgebreid bij deze
fchen, welke zich alleen bij het her- JJen ea
"lik leven bepaalden. Door hun verblijf gpds-
Egypte veranderde dat zeer. De bouw-
[fchilderkunst; de uitlegging van zinne-
den en fpïeuken; de kennis van de ftaat-
de werden hier, door velen hunner,
fend. Hoe de fraaije dichtkunst reeds
iit tijdvak bloeide, blijkt genoegzaam
het boek job, dat tot dezen leeftijd,
ort, eene ware gefchiedenis ten grond-
heeft, en in welke de gefprekken naar
'osterfche wijze- dichtmatig zijn voorge-
, wier voorname inhoud, is, om de
delpe Voorzienigheid in de lotgevallen
.deugdzamen te verdedigen,
te Godsdienst bleef nog zinnelijk; of-
slnden maakten daar van een groot ge-
4te uit. Afzonderlijke gebouwen voor
s C
Exod. II.