Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
8« BIJIKLSCHE
J. d w. Hij nierf in den ouderdom van honderd
2^8** ^^ jaren, nalatenric den roem van een
1.2^70 gclioorzaam kind, fchrander ftaatsdienaar,
en godvreezend mensch te zijn geweest.
Zün iiik werd gebalzemd naar de Egypti-
jche wijze, en naderhand, door zijne na-
komelingen , bij hunnen uittogt naar Ka'
naan, medegenomen (♦).
Vermeer- Xlll. De nakomelingen van jakob en
ondèr^ ^^ j 0 z K F vei'meerderden zeer fterk, en breid-
drukHnj; den zich zoodanig uit, dat zij een volk op zich
der nako zelf uitmaakten. Het ging hen ook nog wel
van'"^^".^SyP^'^') ZOO lang als er koningen waren
KOI. uit het Hamhuis van farao, die in jozefs
tijd geregeerd hadden; maar, na dat er een
ander Koninklijk gedacht was opgeftaan,
en de verdienften van joziïf vergeten wa-
ren, begon men de Israêliten (zoo werden
ze nu reeds genoemd) van hunne vrijheid
te berooven, onder zware belastingen te
brengen, en tot flaaffchcn arbeid te nood-
zaken. Zelfs wilde een der latere ko-
ningen met, geweld de vermenigvuldiging be-
letten, door de vroedvrouwen te bevelen
om alle jongetjes bij de geboorte te doo-
den; deze dit weigerende, gebood hij aan
de ouders, om hunne zoontjes in de rivier
te verdrinken (f).
eeboor- XIV. Amram en jochebed verbor-
°ï'"gen eerst hun kind in huis, maar legden
*an "ivfo.het toen, in een mandje van papierriet,
aan den oever der rivier. De dochter des
ko.
(*) Gen. L. vs. 14—20. — Men gebrui-
ke het Leven van jozef, door hüls-
HOFF.
Ct) Exod. I.