Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
C E S C n I E D E N I S. 31
teleend, en zorgde, dat z^n beminde vader J. d. w»
uit Kanadn naar overkwam.
De verheugde j a r o b fpoedde derwaarts,
zag met blijdfchap, hoe jozef deugdzaam'
gebleven, tot eer en aanzien verheven, mee
de dochter van eenen aanzienlijken Egyf"
tcnaar getrouwd was, en reeds twee zonen,
n a n a s 1e en' e f r a ï m, had overgewon-
nen; terwijl door farao het land Gozen
ter inwoning aan jakob en zijn gcfiacht
toegeftaan werd. — Hier mogt de oude man
zijne laatfte dagen in rustflijten, zeventien
jaren lang. Toen werd hij van jozef
▼oor het laatst bezocht, cn nam dcszelfö
zonen in den rang van zijne eigene zo-
nen aan; deelde aan allen eenen veelbe-
tcekenenden zegen uit, welke eene juiste
voorfpelling was van alles, wat aan i«-
der, naar zijnen axird, is overgekomen.
Hierop ftierf ook deze deugdzame man,
oud zijnde honderd zevenenveertig jaren;
zijn lijk werd, op kosten van jozef en
zijne broederen, naar de Egyptifchc wijze,
gebalzemd, vervolgens door zijne kinde-
ren nair Kanaan vergezeld, en daar in het
ouderlijke graf te Machpcla geplaatst. (♦). • x
XII. JozfiF was intusfchen in het Egyp- verdere
tifchc beduur van zaken gebleven, en levens-
had, als een getrouw ftaalsdienaar, de
grootfte voordeden voor dat rijk en volk
behaald. Hij had aan zijne broederen al-
les hartelijk vergeven. i Na jakobs dood
zorgde hij, dat zij in Gozcn een gerust ver-
blijf behielden, en, wanneer ze wilden,^
naar Kanaan zouden mogen terugkeeren,
m
C*) Gen. XLII-L. vs. 1-13.