Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJBELSCHE^
J. d. W. hg aldaar in het huis van potifar, ceii
aoo7« van des konings (laatsdienaars, als flaaf
moest dienen. Aan den bedroefden j a k o b
vertelde men, dat zijn zoon door een roof-

dier verfcheurd
totge- X. De brave
vanen van mcester bemind
joafiF. aanklagt zijner
was ( * J. '
JOZEF, die van zijnen
was, geraakte, wegens de
meesteres, aan welke hij
een fcliandehjk'verroek geweigerd had, pn-
fchukiig in de gevangenis. God wasech-
ter de befchermer van jozef. De gelukki-
ge uitlegging van eenen droom, aan eenen
gevangen ilaatsdienaar gegeven, bragt jo-
zef aan het hof van den konina fakaö,
om denzelven cencn droom uit te legden , wel-
ken hij had gehad, en die, naar j^ zefs ver-
klaring, op zeven vruchtbare en onvrucht-
bare jaren zag. Deze uitlegging verbaas-
de en trof den koning zoo zeer, dat hij
30ZEF terftond tot eerften ftaatsdienaar -
aanftelde, om te zorgen, dat men voor den
gevreesdcu hongersnood genoegzamen voor-
raad mogt opleggen. — Jozef toonde de-
ze eer waardig te zijn, en verwierf de
achting van alle Egyptenaren (f^.
jAKei XI. De hongersnood begon na verloop
en zijne van zcvcn jaren; men vloeide zelfs van el-
ders naar Èg'jptc toe, om voorraad te koo-
pen. De broeders van jozef kwamen ook,
welke hem' doch niet herkenden. Na eenigt
onderhandelingen met hun gehad, en hen be-
proefd tc hebben, hoe zij nu omtrent hem
cn hunnen vader dachten, -maakte jozef zich
b«-
zonen
Sgy^tt
m
ft';
Gen. XXXIV-XXXIX. vs. 1-6.
Gea. XXXIX, vj. 7- - XLI4