Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sS B IJ B E L S C H E
t: d w geholpen door zijne moeder, zich meester
ftsosr wist te maken van isaSks vaderlijken ze-
gen, den oudften zoon toegedacht, aan
weiken zegen men veel kr^ht toefchreef
Jakobs VII. Die list berokkende aan jakob het
viugt, ongenoegen van es au zoo zeer, dat hij
cnTJrufi vhigten moest naar een' broeder van zyn?
komsu moeder, te Harun wonende, alwaar hij
vriendelijk ontvangen cn verliefd werd op
zijne nicht r a c h F. l. Haar vader l a b a n
gaf, echter, tegen het -gemaakteverdrag,aan
j a k o b, l e'a ter vrouwe ; maar op een ver-
nieuwd verdrjg, kreeg hij toch ook ra-
chel ten huwelijk, voor welke vrouwen
, hij den vader veertien jaren in het herders-
leven behulpzaam was, en nog zeven jaren
voor een gedeelte der kudde dienstbaar
bleef, waar in het hem , door Gods biizon-
deren zegen, zoo wel ging, dat hij rijk in
kudde en herders werd. ''
iVIoede van de grilzieke behandeling zij-
nes ooms, vertrok j a k o r> met vrouwen,
kinderen en ganfclicn rijkdom, tcrw^l la-
ban aVwexig was, die hem eerst wel ach-
terhaalcfc, maar daarna zegenende van hem
fcheidde ( f
VIII. Jakob had meermalen bemoedi-
«n JAKOB gende beloften van God ontvangen. Zoo
verzoc- i^ieed .ook nu een belangrijke droom hem,
1 jIküh ^^^ mped , zijnen broeder esau, in dcs-
wi>(»nf in zelfs verhliif te Seïr ^ ontmoeten. De broe-
^ KaHa4n. jgj-g ver;i:oendeïi met elkandereh en fcbeid-
den als vrienden. Jakob nam zijn verblijf
bij het bosch te Êichtm. Hij we^d bijzon-
• i 'der
'I (*) Gen. XXV. vs. ip. — XXVII.
I ' (t) Gen. XXVIIi-XXXL