Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II

Abraham trouwde k e t u r a , bij welke J.
hij nog zes zonen gehad heeft, die de^®®^
hoofden der Midianitcn en andere volken ^
werden.
Nu ftierf deze deugdzame rann , oud
zijnde honderd vijfenzeventig jaren , be-
weend van zijne kinderen, van zijne be-
dienden, en van allen, die hein kenden;
wordende in de ipelonk, bij zijne lieve
sara, begraven; welke rots Machpela
genoemd werd, en naderhand het familie-
graf bleef (♦>
VL Na twintig jaren getrouwd te zijn Kinder«
geweest, kregen i s a a k en a e b i; r k a van uaaic
twee kinderen, es au en jakob. De laat-
fte, van eenen zachteren aird zijnde, hield^Jigf®*
zich met de veefokkerij bezig en bleef bij.
de ouderlijke,tenten; terwijl de andere, van
eenen ruwercn inborst, meest op de jagt
gin§ en in het veld zwierf. Isaük en
REHEKKA wcrden zeer gezegend, hetgene
zelfs den nijd hunner naburen opwekte,
en hen noodzaakte, eeijigen tijd naar
Gcrar te gaan.
De huisleliike rust van iSAaK werd m*
derhand eenigzins geftoord, door het gc-^
drag z'iïner zoiien.. E s a u , op eenen
tijd vermoeid van de jagt komende, ver-
kocht aan zijnen broeder jakob, vooreenen y
geringen prijs, de voorregteii, welke hij,
paar het gebruik en regt dier tijden, ge-
nieten kou , om dat-hij de cudfle zoon was.
, Hij trouwde twee Kanaanitifche vrouwen,
naderhand nam hij er Hog eene dochter
van iSMAëL bij. Dit ibiarretie iSAaC
zeer; waar bij nog kwam, dat jA-Kon,
(*) Gar, xx:v-ixv. VS.
ge-