Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
sS
sijbelschx
j. d. w.godsdienstig; hij plantede, naar het gebruik
» heilig bosch, en plaatfte
' er een' altaar in, om hierop den eerdienst
voor den eenigen gob te verrigten.
Dit geluk van abraham moest echter
een' merkelijken fchok doorftaan: de God-
heid beval hem , zijnen lieven isaSk
op te oiFeren , op den berg Moria, drie
dagreizen van zijn verblijf. Abraham
hoorde dit bevel en gehoorzaamde. Dan, nu
toonde 9 o d ook dat geen menfchenolFer
hem behaagt; dat het flechts bevolen was
om ABRAHAM ceu bcwljs te doen geven
van zijne gehoorzaamheid. Beiden de-
den nu de offerande vaiT een' ram , en keerden
dankbaar en verblijd naar hunne woning,
te Merfeba, terug.
Tot aan sar a's dood, die in den ouder-
dom van honderd zevenentwintig jaren (lierf,
en begraven werd in de fpelonïc van eene
fteenrots, welke a b r a h a ar in Kanadn
gekocht had, viel er niets aanmerkelijks
voor (* ).
Abka- V. Abraham wilde zynen huwbaren
■ " * "ut"*"" I s A ii K nog voor zijnen dood uittrou-
i«a3k. wen, en zorgde, dat hij eene vrouw kreeg
""' uit zyne maagfchap, om dus niet door eene
tc^^'"" Kanaamtifc/ie tot afgoderij verleid te
mogen worden. Abrahams broeder,
N A H O R , te Haran wonende, had eene
dochter r k b e k k a. E l i ë z e r , de ge-
trouwe huisknecht van abraham, rMsde
naar Haran, vraagde re bek ka ten hu-
welijk, en bragt haar als bruid aan ïSAaic
mede, die zich in het kort aan haajf ver-
bond.
(•) Gen. XXI-XXIII.
as ka-