Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
III. Sara twijfelende, of zij wel kin- J. d. w.
deren zoude krijgen, haalde abraham
ovtr, om hagar ook nog tot vrouw te aera-
nemen; zoo iets was^overeenkomffig met den am
denkwijze en zeden van dien tijd. B^ ^^^'hacTr
ze kreeg hij dan ook in der daad eenen krijgt een
zoon, isMAëL. Thans werd, op godde-^oo"» en
lijk bevel, door abraham de Befnij-
denis ingevoerd, well;e naderhand in zijn
geflacht altijd in gebruik gebleven is.
Kort hier na ontving abraham de her-
haalde verzekering, dat hij bij sara eenen
zoon zoude krijgen, en dat zijne nakome-
lingen de bewoners van Kanaan zouden
worden. Bij deze gelegenhéid word hem
berigt, dat Sodom en nog drie naburige
plaatfen, om hun goddeloos gedrag, zou-
den geftraft worden. De menschlievende
abraham wcrd wel de voorbidder van
die goddelooze menfchen; maar hun kwaad
waste groot, dan dat het langer ongellraft
konde blijven. Loth, met de zijnen,
ontkwam gelukkig, het door den blikfejn
vernield wordende Sodom (*).
IV. Eindelijk maakte sara, in haar ne- ab»a«
gentigde jaar, ap.raham nog vader; de^^'].^^
[blijde ouders noemden dezen zoon i s a ä k , § ar a ee-
n waren genoodzaakt , ter bevordering aooo.
ifder huisfclijke rust, iSMAëL met zVinc
oeder uit hun verblijf heen te laten gaan.
ij werd naderliand de Itamvader van een
/zeer groot volk. A b i m h l e c h , de ko.-
Illing der Filißijncn^ zocht abraham op,
en einde een veibopd niet hem tc fluiten,
'eszelfs geluk was nu ten hoogflen top;
aar de brave man bkef echter nederig en
15 5 gods-
c*) Gen. XVI-XX.