Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
f
CESCHIEDENIS.
II
gemengde aanmerkingen.
ver de gefchiedenis van het tweede tijdvak.
1. Thans begon, als het ware, eene nieu-
re bewoning der aarde, Hoe wijs was
et dus, dat god het plan der menfchen,
m bij elkander te willen blijven, verij-
lde! Hoe nat,unrlijk en aangenaam was
)i us ook het onderfcheid der talen! want
O ïtzelve deed de menfchen
van één ver-
reiden , en verbond tevens de zoodani-
a :n , die dezelfde taal fpraken, naauwer aan
kander. Elke landaard had invloed op
t onderfcheid, waaruit vele genoegens
)ortvloeiden, die geene plaats zouden ge-
d hebben, indien er flechts eenerlei taal
fproken werd. Zy vonden in de landen,
aar zij zich nederzetteden, nieuwe ge-
isfenandere dieren en voorwerpen, en
gen dus zoowel hun nut als genoegen
;r door bevorderd.
2. De regeringsvorm was toen nog zeer
nvoudig. Naderhand werden de flierk-
n en de dapperflen vorsten en bcfluurders,
ijk uit het voorbeeld van nimrod blijkt.
: eerde (leden of koningrijken waren
fchts verzamelplaatien van eenige weinige
hten of hutten,' offchoon nu ook reeds.
bouwen van tichellleenen in gebruik
am. — Zoo liet de Voorzienigheid alles
|igzamcrhand en trapswijze zich ontwik-
en en befchaven.
B 3 3- Na-
, J. d. W.
■ 1«s7—
200<5.
Redenen
waarom
de ■ men-
fchen ver«
fpreid
moesten
worden.
Rege-
rings-
vorm der
ecrfte (le-
den en rij-
kea.