Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
iaarom .ook tot afgoderö, zijnde eene
lodsdienffige vereering van de zon, maan ^
fterren, ja zelfs van dieren, beelden en
lilderijen. Zulks was een groot kwaad;
ier uit moest noodwendig een verval in
eden voortvloeijen. Dit tijdvak in de Bij-
■Ifeht gefchtedenis is daar door beroemd,
.vorden, cn heeft aanleiding gegeven tot
ue bijzondere fchikking der Godheid met
mniige menfchen, gelijk in het voljejide
idvak blijken zal.
VRAGEN
irefendfi het tweede tijdyak der Ei^beh
Jche Gtfchiedenis.
. Wanneer (lootte de ark op de droog-
? — Wat deed noach toen? — Waar
vond noach zich toen ? — Waar ging
heen? — Wat deed hij met de ark?
II. Wie waren nu de eenigfie .overgeble-
iie menfchen? — Welk gevoel had er
'st bij n o A c H plaats ? — Wat deed hij ? —i
elke belofte ontving noach?
III. Wanneer begonnen de menfchen we*
om met den landbouw T — Welke foort
tl vrucht werd nu eerst geplant ? - Wat
jeurde als ngach van dezen nieuwen
mk ^geproefd had ? — Hoe dacht de va-
■ over zijne zonen?
IV. Leefde noach nog eenigen tijd? —
at b«lc9fd« NOACH? — Waar hïbben
fis 4e