Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l8 EIJBELSCHfi
J. d. W, eerst, bij elkander te blijven wonen
awör vruchtbare vlakten van i,inear, tus
fcben de rivieren Tigris en Euphraat, be
vielen hun zoo goeddat zij wel wensch
ten, hier altijd te mo«cn blijven. Oi
dit oogmerk beter te bereiken, beraamde
zij een plan, om een zeer hoog geboui
te maken, in hetwelke zij bij elkander kor
den huisvesten, en hetwelke tevens een te(
ken mogt zijn, dat men van van-e zie
tonde, om te weten, wervv'aarts zij gaa
moesten, wanneer zij met hunne kudden
het veld 'omzwierven. Men bejon dit pld
ten uitvoer te brengen, maar hetzelve ftree
tegen het doel des Scheppers, dit m
debragt, om de menfchen langs alle oo
den der wereld te doen verfpreidan.
God beftuurde het, derhalve, zoodanig, d
zij elkander niet langer konden verdaan,
dus door misverftand van een hioesten fch
den. Naar deze gebeurtenis werd de hooi
ftad, vnn het door nimrod ^fHcI
rijk, ïiabel genoemd, omdat mcn»in di
plaats dit gebouw of die toreia had op
rigt (*).
B<gln VII. In het begin van dit tijdvak was
der afgo j^gj^njg ya,^ eeaigeu god nog zui
. bewaard; maar door de vermenigvuldig
cn uitbreiding der menfchen uit elkand
begon dezelve hoe langer hoe mcór af
nemen. Do overleveringen en gedenkft
^ ken der Schepping werden in de faai
van SEM CD jaf^'fm meest bewaard,
wijl bij de overige volkftamnien hieromt
minder kunde ovcrblcsf. Velen vervii
d
<*)Ccn. Xf.