Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
:1e werelddeelen voortgefproten; die van h
F. M zijn in ^zié gebleven; chams nako-
elingen hebben Afrika bevolkt, en ja-
et h s afdaminelingen hebben zich tot
'uitgebreid.
N O A c H ftierf in den ouderdom van
0 jaren (*).
V. De nakomelingen van noach leid- leren»-
n weder deaelfde levenswijze, als voor wijze van
n vloed; zij trokken met hunne kudden
lor de vruchtbare oorden vnn Mefof4>ta-\m%en.
zoodat zij zich dan hier, dan daar
!t dezelve bevonden , zoo veel mogelijk in
grasrijkfle oorden hunne tenten optlaande.
toedand der kunllen was ook omtrent ds-
Ifde, als voor den vloed; hetgene zij ont-
uden hadden, vervaardigden zij nu wedex
voorheen; daar de nood het eischte,
nden zij nieuwe dingen uit. Inzonder-
d hebben zij, die het zuidelijke gedeelte
n ./Izié en Egypte bevulkten, waar de
dbouw meêr dan de veefokkerij geoe-
id werd, vele vorderingen in het uic»
iden en verbeteren der kunften gemaakt.
'Oreerst hadden zij nog geene vijanden te
rechten, dan de vérfcheurende dieren,
Ike hunne kudden aanvielen; nimrod
ntte zeer uit in het verfchalken en doo-
1 dier roofdieren. Deze man werd de
hter en beduurder van het oudfle rijk
wereld, het Babylonifche genoemd;
j»n als A s s u R, de zoon van sem het Vwljde«
jj^rifche oprigtte ( f). "«g
/I. Het oogmerk der fflenfchen
I
p) Gen. IX. VS. aS, 20.
It) Gen, X.
den toren-
was bouw re