Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
l6 SIJBKLSCHB
j. d. w.hierom bij no ac h opkwam, was de dank-
><57— baarheid. Tot eea bewijs daar van offerde
hij een dier, ond volgens de wijze dier
tijden, zijnen ee rTitd en zijne dankbaarheid
te betoon«n. Bij deze gelegenheid ontving
no ach eene goddelijke belofte, dat er nooit
weder zulk een vloed over de aarde komen
20ude, en dat men den regenboog als eene
gedachtenis hier v-;i kon aanmerken.
Noack Terwijl de aarde geheel opgedroogd,
herv« en op nieuw voor den landbouw gefchikt
den uad'vvas, begaven noach en zijne zonen zich
fcouw. ijvrig aan dat werk. Voor de eerftemaai
weri nu ook de wynftok aangekweekt, van
welks vrucht zij toen begonnen wijn te
perfen. — Noach gebruikte van dezen
nieuwen drank, maar kende deszelfs kracht
niet, hij werd er door bedwelmd; zonder
zich betamelyk gedekt te hebben viel hij in
faap. Zijn zoon c a a m befpotte deswege
zijnen vader, geheel en al den eerbied ver-
getende , welke hy aan denzelven ver-
fchuldigd was, terwijl s e m en j a f e t h
huns vaders eer op eene loffelijke" wijze *be-
vorderden. Noach, ontwakende, was
over den eerflen zeer verontwaardigd, en
V9orfpelde, dat het den nakomelingen van
2Ülk een ontaard zoon niet wel kon gaan ;
maar van sem en jafeth betuigde hij,
dat zij gezegend zouden worden; hetgene
ook naderhand juist zoo gebeurde.
Uitbrei- IV. NoACH leefde na dien tijd verfchei-
iUng v«n jjrcn; zag vele van zijne kinderen
iiakomc.'en kindskinderen, en beleefde dus nog het
tiiiten. begin van de nieuwe bevolking der nu we-
der herftelde aarde. Uit de zonen van
W .0 A c H zijn toch de ccrfte bewoners van
alle