Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 15
TWEEDE TIJDVAK.
Van noach tot abraham; of van den
Zondvloed tot aan de afzondering van
fen bijzonder geflacht voor den
V/aren Godsditnst.
Behehende bijna vier eeuv/tn.
Jaren der v/ereld 1557—2006. Voor d»
geboorte van christus 2345—1995.
.N ach bemerkte, dat zijn vaartuig, Noacw
vijf maanden na het begin van den water-^"'«»t d*
vloed, op eenen berg vast raakte. Hij liet
dus een cn andermaal een vogel vliegen, om \
te weten, of de wateren al opgedroogd en
weder verdwenen waren. Hier van ein-
Jelyk genoegzaam overreed, verliet hij,
net Goddelijke goedkeuring, de ark, be-
nerkende, dat hij zich thans in Armenïl
jevond. Hier liet n 0 a c h het vaartuig
itten, en trok met zijne huisgenooten
laar Mefopotamiê, na eerst aan alle dieren,
velke met hem in de ark geweest waren,
lunne vrijheid wedergegeven te hebben. noac»
II. N o a ç h met zijne vrouw en zonen betoont
5em, cham en ja fe th met derzelver
'rouwen, waren nu de eenigfte overgeble- heio.
■çne menfçhen. Het eerfte gevoel hetwelke
hier-