Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ftESCHIEDENÏS. IJ
■I ' immmmmmmmmm^msi
gemengde ^anmerkingen,
over de gtfchiedenis van het eerjle tijdvak,
1. Gelijk de oorfprong der wereld, en j, d.vr»
van het menschdom een fterk bewijs ople- i—i6iS.
vert van de grootheid en magt des Schep-
pers , zoo is er vooral eene blijk van wijs-
heiden, dat GOD de menfchen het eerst in
Jziê plaatste. Dit was, als het ware, het
middelpunt der wereld; van hier konden
zij gemakkelijk over de aarde verfpreid wor-
den; de kunften en wetenfchappen, door
hen uitgevonden, werden gevoegelijk be-
kend. — Welke taal zij fpraken is onzeker,
deze was echter eerst zeer eenvoudig en
zinnebeeldig.
2. Het lange leven der eerfle menfchen
was zeer noodzakelijk, om eene fchidijke
vermenigvuldiging te bevorderen. — De
Juchtftreek en matige levenswiize deed hier
in veel goed; men kan door de laatfte zijn
kven verlengen, even als het door buiten-
fporighcid verkort wordt.
3. De Godsdienst was ift dit tijdvak zeer
'"eenvoudig en zinnelijk. Hcc (lagteii - van
een dier, en het opbrengen van velerhande
vrtichtcn was een natuurlijk bewijs van er-
kentenis jegens Htm, die eigenaar en ge-
ver der dieren en vruchten is.
4. Het vroege bederf, dat wij in dit tijd-
vak zien, ^ een biijlc van het geweld der
Verleiding. Kaïn s voorbeeld toont de on-
ftui-