Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
ja gaf hun eene ganfche eeuw, om zich inJ* d-w.
dien tijd te verbeteren, maar alles was
vruchteloos i^*).
IX. No ach, een braaf man, kreeg van bnitente.
c O D last, om eene foort van fchip te maken, ^jyioèdf
waarin veel geborgen kon wordlen. Toen dit
vaartuig gereed was, ging n o a c h met zij-
ne vrouw en zijne drie zonen en derzei- ,
ver vrouwen in hetzelve, na eerst van elke
foort van dieren, uit fommigen zeven, uit
anderen twee paar, daarin gebragt te hebben ,
om te ontkomen aan de algemeene verwoes-
ting, welke zoo, op den voet, te wachten
was. — Daar op ontftond .eene ontzetten-
de overftrooming, veroorzaakt door eenen
regen van dertig etmalen, cn eene aardbe-
ving, die het water der ondcraardfche bron-
nen uitwierp, zoodat alle toen bewoonde
landfchappen overftroomd, en alle levende
fchepfelen, menfchen en dieren gedood wer-
den, én de aarde weder even ontbloot was
van levende wezens, als bij de ichepping.
No ach en de zijnen werden alleen uitge-
zonderd. — Deze overftrooming noemt mea
den Zondvloed^ van denze'ven zijn nog op
verfcheidene plaatfen der aarde blyken ont-
dekt gewerden ( f ).
VRAGEN
Bet refende het eerfle tijdvak der Bijhei'
fche GefcMcdenis.
I. Wanneer is het Heelal gefchapen? —
Hoe
(♦) Gen. VI. vs. 1-12. Hebr. XI. vs. 5 , <>.
Ct; Gen. VI. VS. 13. Gen. VII.