Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
okschikdkkis. p
w a b e l, dan in het morrend wantrauwen j, d. w.
van kaïn."^Kaïn was hier over zeer ge-i-iösfc
raakt ; de nyd brak weldra ia woede uit,
en vervoerde kaïn om zijnen eigen broe-
der , den braven h a b e l, te vermoorden. —■
Met deze daad was echter de wroeging
verbonden. — Kaïn viel nu in eenen ake-
ligen toeftand, waarin het leven hem bijkans
tot eenen last moest zijn: maar god wilde
hem nog in het leven doen blijven, opdat
hij zijnen misllap mogt betreuren en aan de
voortplanting van het menschdom bevorder-
lijk zijn. Kaïn begaf zich ver van de ou-
derlijke woonplaats en werd de llamvader
van een groot volk (*).
VI. In het huisgezin van adam en eva s«t«
werd de rouw over het verlies van habel
eenigzins verzacht door de geboorte vanfiggj™,*'
eenen nieuwen, zoon skth. Deze-was
een braaf mam, gelijk ook zijne nakomelin-
gen deugdzaam waren en daarom met eenea
bijzonderen naam kinderen van God ge-
noemd werden. — Onder deze was enoch
een bij uitftek deugdzaam mensch, die op
eene bijzondere wijze, door God uit dit le-
ven weggenomen werd. Deszelfs zoon me-
thuzalah was de oudfte mensch,leven-
de negen honderd negen en zestig jaren (f )•
Vil. De menfchen vermeerderden allencs- Verme."
kens zeer fterk. Daar adam negen hunderd
en dertig jaren leefde, kan hij vele kinderen "cfw^ize
gehad hebben; — terWijl deze, insgelijks zeer der terfte
lang levende, wederom vele nakomelin-
gen voortbragten, waar door de bevolking
A 5 fterk
p) Gen. IV. Yï. 3-34.
Ct; Gen. V.