Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ 8 B IJ B E X S C H B
j. d.W.van hunnen vorigen toeftand, ongelukkig
i->i<si. jnoesten rekenen. Hunne aangename ver-
, blijfplaats , het Paradijs, moesten zij ver-
laten, en. zich-naar eenen anderen oord
begeven, die met grootere moeite bearbeid
werd; terwyl het werk, dat zij te voren
met veel gemak verrigtten, hun thans zeer
moeijeli-ik viel. — Vervolgens leerden ztj,
bij ervaring, wat ziekten en ongemakken
waren en eindelek ftierven zij den dood ^ * ).
Goos IV. De goede god bewees aan deze eer-
gen"^dè ^^^ menfchcn, echter, nog in het vervolg zijne
cerfte gunst en liefde. — Hij ftelde hunnen dood
menfchen „jt ^ jjj g^f hun ecne verblijdende hoop op
huniTe" wederherftelling, op verlosfing door een
kinderen, hunner nakomelingen , ja op eenen beteren
toeftand, dan zij nu ondervinden moesten.
Adam en eva verheugden zich over de-
ze verfchooning; zij begonnen het Opper-
wezen reeds op eene zinnelijke wijze te
vereeren, en legden hier door de erkente-
nis van dank en afhankelijkheid open.
Adam en eva kregen ook, weldra,
kinderen, van dewelken fommige bijzonder
bekend zijn, kaïn en habkl namelijk.
^ , Kaïn hield zich alleen met den landbouw
f bezig, terwijl zijn johger broede^ ha bel
de veefokkerij beminde: deze was een
braaf man, maar kaïn integendeel vaneen
ftutirsch beftaan, die noch god, noch zij-
ne ouders regt kon lief hebben (f).
Moord V. Op eenen zekeren tijd offerden de beideji
^or KAÏN broeders, en toen Ijleek, uit een duidelijk:^
lijne" bewijs, daj god meêr behagen betoonde ini
komeiin- het vertrouwend, gehoorzaam gedrag van
««• HA-
Gen. Iir.
Gen. IV. VI. i, s.