Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESfcHIfiDENiS. 7
ligheid geleken zij eenigzins naar hunneft ^ <'•
Schepper. Zij waren de eenigfte fchepfe-'
len op aarde, die rede en vrijheid bezaten.
Hunne ligchamen zullen fchcon en beval-
lig van gedaante geweest zijn. Zij geneert
een volkomen geluk en behoefden niet ban»
te zijn voor dood of fmart. Al wat eend
aangename^ gewaarwording aan ziel of lig-
chaam verfchafFen kon, werd hun in mil-
den overvloed gegeven van dien goeden
GOD, die hunne Schepper was en hun te-
vens tot eeneïi Vader verftrekte * ).
III. God gaf han een uitdrukkelijk bevel, oehfeïei
gelijk alle goddelijke wetten altijd zijn, wel- ver-mde-
ke eenen omniddellijken invloed op hun lot
zoude hebben. — Van alles in overvloed der ecrft«
verzorgd zijnde, verbood God hun uitdruk-
kelijk, om flechts van eene boomvrucht niet
te etCHj met verzekering, dat zij zekerlijk
zouden moeten fterven, indien zij dit be-
vel -overtraden.
Eva liet zich verleiden en haalde ook-
haren man adam over om tegen het god-
delijke gebod te zondigen. Beiden werden
dus ongehoorzaam aan god; dan de treu-
riglte onheilen waren ook hier de gevolgen
van. — Onaangename aandoeningen, welke a
altijd met het bedrijven van kwaad verzeld
gaan, namen thans in hun gemoed plaats.
Zij kregen eene hebbelijkheid tot zondigen;
de heldere, opgeklaarde kennis van het yer-
ftand werd beneveld, en hunne rust ge-
ftoord door vele zorgen en verdriet. —
Er viel eene groote verandering in hun lot
Voor; waar door zij zichj in Vergelijking
A 4 " nn
O Cm. h JH, if, ii.