Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BiJBEtSCHE
EERSTE T IJ D V A K.
Van adam tet op n o a c h , of van d
Schepping der Wereld tot de overftroo'
tning door den Zondvloed.
Behelzende ruim zestien eeuwen.
Jaren der wereld 1 — 1656. Vaar de g(\
boorte van Christus 4000—2344.,
..Vc
oor zeer vele eeuwen werd hc|
Srt«p- ganfclie Heelal door cod gefckapen; ho(
ping der dit toegcgaan zij kan niemand regt bcva»
eerfte " ' Schepper zoo oneindig groq
men. en magtig is , en geene bijzonderhedel
Jchen. ens daarvan geopenbaard zijn.
Nu bijkans zes duizend jaren geleden
werd de aarde, die wij bewonen, volgera
het berigt van m 0 z e s, in zes dagen, in orq
gebragt, en werden ook, tenlsatften, deeerflj
menfchen gefchapen, die naar hunne afkomstj
adam en eva genoemd werden. De goij
de GOD liet hen wonen in dat wereld
deel, het welke Azië genoemd wordt, en w|
Ih eene (Ireek van liet tegenwoordig Pei
ftê, die, wegens zijne vruchtbaarheid en bji
koorkjkheden, het Paradijs heette f*). [1
Toefttnd n. Deze menfchen kwamen uit de hatij
der ecrtti van GOD, als zeer yoortrelFelijke en uitrour
tende wezens voort. Door vcrftand en he'
fckea. IJ.
(♦) Gen. I, en II.