Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJBBLSCHK
Vüfde
tijdvik.
Zesde
tijdvak.
kreeg. Dit tiidsgewrigt flrekt zich dus u
van mozes tot saul.
Het VIJFDE TIJDVAK Vin SAUL t(
ZEDEKiA, hehdst de gefchiedenis der K(
niiigcn, welke in eene reeks van vijf eeuwf
ovar het hraëlUifche volk regeerden, totd
Jietzelve, door zedeloosheid en ongodsdicj
'ftigheid, tc gTond ging, en door deszelfs v'
anden overwonnen, naar Babyion gevangc
weggevoerd werd.
Het zesde tijdsvak. Dit loopt vj
de Babylonifche gevangenis tot de geboori
. van jezus, makende zes eeuwen uit. ]
hetzelve komt de gunllige ommekeer va
zaken voor, die den Joden naar hun lan
terug bragt; verder behelst hetzelve ea
berigt van derzelver afwisfelende lotgevaf
len, welke dan eens gunllig, dan eens o<
gunftiger waren; nu beroofd van hunne vr
heid en dan weder in het genot van dezel
z^nde, totdat zij, in het laatst, eenigzl
afhankelijk van de Romeinen werden,
«evende Het zevende tjjdvak opent ee
(Bidtiit. geheel nieuwen toeftand der wereld, nad
dezelve veertig eeuwun (vier duizend jaren
geftaan had, d'^or de geboorte van den lan
verwachten Zal.gmaker jezus chri!
Tus. In een tijdbedek van drieëndert
jaren vLel deszelfs gewigtise levenslot
welke op aarde met zijne luisterrijke H
melvaart befloten-werd, voor.
Achtfte ffet achtste tijdvak bchelst h
«IJdvak. einde der gefchiedenis van het Joodfche volk
loopende van de Hemelvaart van jezus tc
«aii h;t xeventiglie jaar tia zijne geboort
Dit is ecu gewigtig tijdperk; daar in hd