Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tegen over bladz.
TAFEL ter aanwijzing der opeenvolgende Koningen en Vorste», welke in de Bijbelfche Gefchiedenis voorkomen; en van den Leeftijd der Profeten»
12Ö.
Koningen over de xii. Stammen.
Koningen van Juda,
I. Rehabeam.
s. Awa.
3. Asa.
Saul.
David.
Salomo.
4 Josaphat.
5. JEHORAM.
6. Achasia.
7. Athalu.
8. JOAS.
11.
s». Amasia. .
10. As aria of USSIA
11. jotkam.
ia. Achas.
13. Hiskia.
I I I.
J4. Manaïse.
15. Ammon.
V-
18.
15-
osia.
cachas.
ojakim.
ojachin.

Koningen ^au Israël.
i. Jeroboam. . .
a. N^^DAB.
3. BAèSA.
4. ELA.
5. SlMRI.
6- Omri.
7. Achar.
s. Acuasia.
9. JoRAM.
10. Jeho.
ii.
iq.
'3-
oachas.
gas. .
üROBOAM 11.
Tusfchenrijk.
14. Zacharias.
15. sallum, .
16. jvjbnahem.
17. Pekaja.
18. Peka.
* -
19. Hojea, laacftfr Koning
Israël ia Babylon
Tijdorde dér Profeten,
SAMuëL.
Nathaw.
a&ia.
Elia.
^ Elisa.
Jona.
Amos, hoss^
Jesaja. ^
J Micua, joëL.
Nahum.
HAbakuk , zephanja , obadji.
■ Jeremia.
Ezichiel en daniei,, leefd2n
ten tijde van étChaldeef(he
Koningen, NEBOKADNEZi^a
tot bel/azar.
HaoGAI ,, ZACH.iria cn MAtE-
achi, ten tvóe Atx Perfifl^e
Koniigeu, cyrus toe iiK..
XAJUK^ü' Langjiani,
Koningen van Asfytis en Ssbylcu. Kc^inger.
iu de Gefchiedenis der Israë-
lieten voorkomende.
Pul regeerde in den tijd van me-
nahem,
tiglat — pilesar, .
Salmanasser veroveraar van het
■rijk Israël, . - .
Sakherib door Hiskia afgefla-
gen voor Jeruzalem.
Esarhadoon, •
Saosduciieus.
Chiiniladan, met dezen eindigt
het Asfyrifthe rijk en wordt het
Babylonifche.
ic,
met de Asfytifche regerende. "

Nabopolasser.
Nebukadnezar, overwinnaar
van Judea. .* ,
Evilmerodach. . .
Neriglossor.
Laborosoarchard.
Belzazar, en nu wordt het rijk
eerst Medisch en daarna
Ferfisch.
ook
X
Asbaces..
Dejoces.
Phraortes.
Kyaxares. I.
Astyages , ten tijde van Josia.
Darius, de Meder,
Perfie.
Cyrus, eerfte Perfisch Koning,
pntfloeg de Joden.
Kambyzes.
simerdis.
Darius hystaspis , toen leefden
esra en nehemia,
Xerxes.
Artaxerxes Langhand,
Xerxes II.
sogdianus.
üarlüs nothus.
Arta-xerxes mnemon.
Darius ocnus.
Arses. ,
Darius'" codomannus, over-
wonnen door alexander dct.
Groeten, en het rijk dus ge-
eiiidigd. —
Regeringsvorm der Israëliten na
de BabyioiiiTche SSVanffenisfe,
Onder de Perfen.
---Grieken. '
— —— Egyptenaren.
--— Syriers, was de magt
bij de Hoogepriesters, die van
hunne beheeilchers afhankeiijit
ware'i. .
Makkabeewivfche Forsten,
Mattbatias.
Judas.
Jonathan.
Simon,
Johannes hyrkanos,
Aristobulus I.
Alexander janneus.
Alexandra.
Hyrkanus. T Welke otn
Aristobulus. II, f de Redwing
J twisteden.
Onder de Romeinen.
Hyrkanus.
Antipater.
Heroües de groote, Koning»
Aii.chelaus, Koning.
Landvoogden.
K0P0NIU8.
a.mbivids,
Annius ruftrs,
Valerius gratus.,
Pontius Pilatus»
Marcellus.
Marullus.
Agrippa, Koning.
Imdus.
\lrxander.
Kumanus,
Felix.
Feutus.
A1.BINUS.
GesSIüS FLORUr.