Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
146 isljïÈtsCHE
;! " _
js-70.
1
gemengde a a nm e r k t n o e n.
j over de gefchiedenis van het achtfte tijdvak»
i In dit tijdvak liep het plan van o o d ,
hetwelk wij, door het gaiifchc beloop der
Bijbelfche Gefchiedenis, opmerkten, ten
einde. De kennis van den eenigen god was
bewaard, zijne beloften waren vervuld, en
een nieuwe geestelijke godsdienst was beves-
' tigd. Om deze redenen hield nu zijne bij-
zondere befcherraing van het Israëlitisch
volk op; alle onderfcheidene gunstblijken
werden weggenomen; ieder volk mogt nu
op gods liefde hopen.
2. Dc uitbreiding van het Ciiristendom
verdient bewondering. Jezus haid Hechts
binnen de grenzen van Judea en Galilia
zijne leer bekend gemaakt; zij moest ech-
ter verder gebragt worden; dit deden nu
eenige weinige ongeleerde lieden, die hier-
toe op eene buitengewone wijze bekwaam
gemaakt werden, en allerlei rampen gedul-
dig , om deze bekendmaking, verdroegen ^
ja met hunnen dood alles bekrachtigden;
welk een fterk bewijs ligt hierin voor de
waarheid van h'et Christendom! De bekee-
ring van een' man als p a u l u s, bevestigt
die waarheid niet minder; terwijl door hem
de kennis van het Christendom onder de
Heidenen verfpreid werd, op eene wij^e,
waarin gods hand doorblinkt. Land-
Voogden, Keii^iers en Koningen konden het
niet uitroeijen, tot een treffend bewijs, dat
dit werk uit god was.
3' In
I
i
■j