Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jia. XIJItELSCHE
j. n. c. f. Christenen, zekerlijk ook aan eenige Apos-
,telen, het leven gekost. Petrus en
JAC OBUS de kleine zijn den marteldood ge-
ftorven. Johannes is oud geworden,
en, zoo ver men weet, niet gedood. Som-,
migen zullen ook omgekomen zijn door de
gevolgen di« treurige tijden , welke de
Joodfche natie beleefde, offchoon de mees»
tc Christenen door de zorg der Voorzie-
nigheid merkelijk bewaard en ontkomen zijn.
Onder- XV. Het Joodfche land werd, in het
'«n^jood- van dit tijdvak, hevig gefchokt door
fchen binnenlandfche onlusten en oproer, waar-
Staat. door onder de Joden vele verwoestingen
aangerigt, en de woede der Romeinen te-
gen hen ontvlamd werd. Na verfcheidene
ondernemingen der Romeinen tegen de Joi-
den, van eenen verfchillenden uitflag, moest
Judiä, en eindelijk Jeruzalem, na eene al-
lertreuriglle belegering, in welke de ftad
reeds half vernield werd, door inwendige
twist en hongersnood, bukken onder de
ruagtige wapenen van het Romeinfche leger,
aangevoerd en beftuurd door den kundigen
titus, zoon van vespasianus. In
dezen oorlog kwam er een getal van elf-
maal honderdduizend menfchen om het le-
ven , terwijl er zeven en negentig duizend over'?
geblevenen gevangen zijn weggevoerd.
Dus nam , in het zeventigfte jaar na c h r i s-
Tus geboorte, het Joodfche volk en deszelfs
ftaat cen einde. Want de Joden zijn fe-
dert nooit weder herfteld, maar wonen
door de geheele wereld verftrooid, heb-
bende nog flcchts een zwerm van den ou-
den godsdienst, maar geen fpoor meer van
hunne regering, daar zij ftaau onder het