Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
OKtCRIKDKNIS. XSt
vastig karakter, juist gefthikt tot het moei-I.b.c.|.
jelijke en vecl vereifchende werk, om onders»"?*»
Heidenen het Evangelie bekend te ma-
ken. — Een deftig, overtuigend, welfpre-
kend redenaar. Een verftandig, oordeel-
en roenschkundig fchrijver, waarvan zijne
twaalf nog overgeblevene brieven een fchoon
bewijs opleveren (*).
Xill. De kunften en wetenfchappen To«ft«id
werden, in het begin van dit t§dvak, niet j^™?-
geheel verwaarloosd. — Het werd meer en djdv^ "
meer de gewoonte, om bij zijne gewone
bezigheden eene of andere kunst te beoefe-
nen en een bedrijf te hebben; de aanzien-
lijken waren hiervan niet uitgefloten. Pau-
jLUS cn AQuiLLA warsn tapijtwerkers, si-
MON, ALEXANDER en anderen zijn hier-
^ van ook voorbeelden. De Icheepvaart be-
j gon meer en meer aan te winnen, de Joden
i dreven in allerlei landen hunnen handel,
d De befchaafdheid won door de verkeering
4 met de Romeinen aan, maar tevens ver-
ineerderde het bederf in zeden.
. Het fchrijven van boeken nam ook toe,
ij de Evangelien, het gefchiedverhaal der Apos-
telen, en een getal van een en twintig brie-
^l* ven, zijn allen uit dit tijdvak; de uitbrei-
jfi ding van het Christendom maakte dezelve
- hoe langer hoe noodzakelijker. Eindelijk
I werden deze gtfchrifteu bijeen verzameld,
i welke tot ons .overgekomen, en onder den
," naam van nieuw verbond bekend zijn.
XIV. Hoe het met alle Apostelen van tot der
JEZUS gegaan is, weet men niet. De ver- overige
volging van Keizer nero heeft aan vele^P""®*
H 5 Chris-
(*) Flavius josephui.