Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
ISO B IJ 1 B L S C H E
eenen Romeinfchen bevelhebber, juLlttf, __
met een fchip naar Rome gevoerd Onder- J
weg liep men op Kreta aan. Weinig tijd
hierna ontftond er een ftorm, en het fchip
verging nabij het eiland Maltha, alwaar de
fchipbreukelingen veilig aankwamen , en drie
maanden vertoefden, in welken tijd Pau-
lus aldaar verfcheidene wonderen verrigt-
te, en vele vrienden kreeg. Met een
ander fchip weder vertrokken zijnde, ftapte
paulus in de nabijheid van Napels aan
land; vervolgens zette hij zi.jne reis te
voet naar Rome voort. Hier bleef hij twee
jaren, genietende vele vrijheden, zoodat'
het hem zelfs vergund was, om de leer van
jezus te prediken. Hierdoor gelukte het
hem, vele aanhangers te maken, en de
gemeente uit te breiden, welke hier reeds
eenigen tijd geweest was. — Van hier fchreef
de Apostel aan de andere gemeenten eenige
brieven (♦).
Verd«re XII. Uit dezen gevangen toeftand te
len^vln' PAULUS na twee jaren ont-
»Aütus.flagcn; maar naderhand is hij weder gevat,,
en toen op last van den wreedcn Keizeri
nero onthoofd. — Zoo ftierf die brave;
verdienftelijke man, welke onbedenkelijk;
veel voor de uitbreiding van het Christen--
dom gedaan heeft. Een man, onderwezen'
in de fchool van den fchranderen gama--
LI ë 1, zeer kundig in vele zaken en ta-
len, van een ijverig, ondernemend, ftand
vas-
(•) De Onderwijzer herinnere hier, dat het
vervolg niet uit den Bijbel, maar uit anderei
berigten opgezameld is, om eenige volledige
gefchiedenis te hebbeo. Hioil. XXV—XXVIII.
É