Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
CESCHIEDENIS. II
[ behelst, om zoo te fpreken, eene gefchie-
lenis der eerftc wereld, die op het laatst
/an dit tijdvak door eenen watervloed, op
iveinig menlchen na, weder gdieel ont-
rolkt werd.
Het tweede tijd tak loopt Van het Tweede
indigen van den Zondvloed tot aan de ge- tijdvak.
)00rte van abraham, en befcftrijft de
Aweede bevolking der wereld. Het zelve
Dehelst drie en eene halve eeuw, in welke de
[larde meêr en meêr begon beWoond, en de
junften en wetenfchappen begonnen be-
chaafd en uitgebreid te worden. In zeker op-
isigt blijft dit nog algeinecne gefchiedenis,
imdat er, behalve de Bijbelfche berig-
en, weinig van den toenmaligen toeltand
."^an volken en landea bekend is.
Het derde tijdvak llrekt zich uit Derde
iran abraham tot aan den uittogt der Is- '>i«iv»k.
'achten uit Egypte. Hier wordt de gefchie-
leiiis des Bijbels eene bijzondere gefchie-
lenis, en fcheidt zich van de algemeene af.
n hetzelve zien wij eerst, de afzondering
n lotgevallen van een bijzonder geflacht,
letgene den oorfprong gaf'aan een volk, dat,
)ij het eindigen van dit tijdvak (hetwelke
njf eeuwen behelst) zeer aanzienlijk en tal-
ijk werd.
Het vierde tiid\{ak behelst de eer-vierde
lotgevallen van het volk, dat uit eentii^ivait.
jijzonder geflacht afftamde, en nu den naam
ran Israeliten kreeg, en wel van deszeifs
ifzondering of uittogt uit Egypte, onder de
:)efluring van mozec, totdat hetzelve,
gedurende vier eeuwen, verfcliillende rege-
'ingsvorraen gehad hebbende, eenen Koning
A a kreeg.