Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Il3 B IJ » E L S C H ï
8-hier twee jaren geweest was, ontöond e^
* een hevig oproer tegen hem, hetgene nog:
gelukkig gedempt werd. Van Efeze reisde
de Apostel naar Macedonïtn en Griekenland^
hiermede drie maanden doorgebragt heb»
bende, nam hij de terugreis aan naar Azië.
Te Troas wekte hij eenen jongeling ,uit den'
dood op, die in flaap van boven was neer-l
gevallen, terwijl paulus op eenen zonj
dag, tot laat in den avond, voor eene grootl
vergadering geleerd had. Hij reisde voort
naar Jeruzalem, offchoon hem door aga-j
BUS voorzegd was, dat hij aldaar gevai^
gen zoude genomen worden (♦ ).
Opvol« IX. Op den Komtinfchen landvoogd vaft
*ins T»n Judea,iTwas gevolgd tiberiuIi
Toogden a l e x a nd j in Welken tijd h e r o de si
die over Calchii, een gewest grenzende aas
Judea, het bewind veerde, overleed. ld
deszelfs plaats werd a g r i p p a de II. aaml
gefield, die hierdoor- weder eenigen inj
vloed op de Joodfche zaken, j» zelfs dï
Hiagt verkreeg om Hoogepriesters aan t
ftellen: — de magt bleef echter bij de land
voogden. Op alexander. volgde kt
m a n u s, op dezen f e l i x, die met eett
Joodfche vrouw, drusilla, de dochte(
van a g ri p p a I., getrouwd Was; op f s,
Lix volgde, na twee jaren, porciu:.
FESTUS. De Joden hadden het ni(;
zeer gemak kelyk onder deze landvoogden
moesten veel van hen lijden (f).
%
r») Hand. XIX.
(t) De onderwijzer late de opvolging d(
:{.«ndvoogden in de tijdufel nazoeken. —