Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T

OESCHIEOENIS. II7
port; maar H:ak naar Europa over. Hier Jn.c.g,
' iwam hij eerst in Macedonië, werd in
ad Filippi gevangen gezet, maar wonder-
!k gered, en van de Overheid onfchuldig
Tklaard, waardoor hier eene groote ge-
eente aangewonnen werd. Vervolgens
Griekenland verder reizende, kwam hij
Thesfalonika, te Bereên, cn , zonder reis-
Mooten vooruitreizende, in her wijdbe-
|emd Athenen, waar de griekfche wijsbe-
{erte op den zetel zat. Hier werd pau-
lus met nieuwsgierigheid en bewondering
fhoord, en hield aldaar eene overfchoone en
;erende redevoering in den Areopagus ^
jodat de Heidenfche Overheid hem vrij-
}t, en velen, onder welk^ji ook aanzien-
ken, Christenen werden. Van hier
Ivam hij te Korinthe, eene plaats, niet
in aanzienlijk door befchaafdheid, geleerd-
lid en koophandel, al« bedorven door
loggaande weelde. De Joden, te Korin-
'ie wonende, wilden den Apostel wel
irdacht maken bij den Rtmeinfchen Ste-
ehouder , maar te vergeefs ; p a u l u s
pgt er gerust een geheel jaary blijven, en
>gaf zich, Efeze nu flechtf even aan-
♦ende, naar Jeruzalem, en van hier fp»e-
tg naar Antiochi'è temg keerende (*).
Vin. Nog in hetzelfde jaar begon p a it- i''"'-«
ajs voor de derdemaal ecne reis raar »ru;j vr"*
in de door hem geftichtte genieenic
' ézoeken, wi in ocde te brengen. Het
' pordeliikfte deel doorgereisd hebbende,
'wam hij te Efeze, leerde danr nu langer
' jd, doende vele wonderen. Als p a u J-u s
■ H 3 biei
i
U^*) Handel. XV. XVIII. ,
I